Author Archives: smartsmart

Tuyển dụng

ĐẦU BẾP

Mô tả công việc: ĐẦU BẾP   Bộ phận: Bếp Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh   I. Điều kiện: Làm toàn thời...

0
Tháng Bảy 01, 2018
Tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHA CHẾ

Mô tả công việc: NHÂN VIÊN PHA CHẾ   Bộ phận: Pha Chế Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh   I. Điều kiện: Làm...

0
Tháng Bảy 01, 2018
Tuyển dụng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Mô tả công việc: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG   Bộ phận: Kinh Doanh Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh   I. Điều kiện: Làm...

0
Tháng Bảy 01, 2018